Lauahoki reeglid

 

Rahvusvahelise Lauahoki Föderatsiooni (ITHF) ametlikud reeglid

 

1. Mängijaid käituvad kooskõlas käesoleva Mängijate Koodeksiga. Kõik mängijad esinevad alati ausate ja väärikate sportlastena. Lauahoki on alates ala loomisest olnud härrasmeeste mäng ja jääb selleks ka tulevikus.

 

2. Mängulaudade mudelid ja nende ettevalmistus

2.1. Stiga mängulaudade kasutamine on kohustuslik.

2.2. Plastmassist väravahoidjad peavad olema eemaldatud ning asendatud väravakotiga.

2.3. Mängulauad peavad olema kinnitatud laua külge.

2.4. Mängulaua pinna kiiruslikud omadused peavad alati olema sarnased tavapärase vabriku mängulaua pinna kiiruslike omadustega.

 

3. Mängufiguurid

3.1. Stiga lauahoki Play-off versiooni mängufiguuride (kõikidel figuuridel on hokikepp samal poolel) kasutamine on kohustuslik.

3.2. ITHF võib lubada teiste Stiga mängufiguuride kasutamist kui see on piisavalt põhjendatud.

 

4. Mängud

4.1. Mäng kestab viis (5) minutit.

4.2. Aeg jookseb ka siis kui litter on mängust väljas.

4.3. Kõikidel mängudel on soovitatav kasutada automaatset ajavõttu.

4.4. Selge ja äratuntav audiosignaal peab tähistama mängu peatset algust. Nimetatud signaal (muusika või audiosignaal) peab kõlama kõikidel ettenähtud aegadel 15-30 sekundit enne iga mängu algust. Audiostopper peab tähistama spetsiaalseid ajahetki (määratud kolmandikke või minuteid) selgete signaalidega ning mängu viimase kolmekümne (30) sekundi kestel peab kõlama muusika. Mäng lõpeb selge lõpusireeniga.

4.5. Juhul kui mängu tuleb uuesti alustada (k.a. ajavõtusüsteemi rikke korral), säilitavad mõlemad mängijad katkestatud mängus visatud väravad.

4.6. Juhul kui mängija pole mängu alguses kohal ega suuda mängimist alustada kolmekümne (30) sekundi jooksul pärast avasignaali, loetakse nimetatud mängija automaatselt kaotajaks turniiri reeglites kindlaks määratud tulemusega.

4.7. Juhul kui mistahes mängija loobub mängu kestel edasi mängimast, kuigi tema vastane nõuab mängu jätkamist, loetakse loobunud mängija automaatselt kaotajaks ning tema poolt visatud väravad tühistatakse. Vastane võib lisada oma kontole ja lõpptulemusse viis (5) täiendavat väravat.

4.8. Play-off mängudes mängitakse lisaaeg juhul kui 5-minutiline normaalaeg annab viigilise tulemuse. Lisaaeg algab uue lahtiviskega. Võitjaks osutub mängija, kes viskab lisaajal esimese värava (sudden death).

 

5. Lahtivisked

5.1. Kõikide mängude alguses pannakse litter väljaku keskpunkti. Mäng algab avasignaaliga. Juhul kui üks mängija puutub litrit enne avavilet, sooritatakse lahtivise.

5.2. Lahtiviskel lastakse litril kukkuda väljaku keskpunkti.

5.3. Centre forwards and left defenders must stay on their own side of the centre red line, outside the central circle before a face-off can be made, and cannot enter the central circle before puck hits the centre spot.

5.4. Lahtiviske ajal peab litter olema umbes viis (5) cm figuuride peadest kõrgemal ning seda sooritav käsi peab püsima liikumatu. Litri lame pool peab olema all.

5.5. Mängijaid peavad olema veendunud, et vastane on litri lahtiviskamise hetkel mänguks valmis. Kui lahtivise sooritatakse valesti, jääb vastasele õigus nõuda uut lahtiviset või sooritada ise lahtivise. Kui üks mängija teeb mängu jooksul mitu ebaõnnestunud lahtiviset, siis võib vastane nõuda neutraalset lahtivisete sooritajat.

5.6. Värav loetakse õiguspäraseks juhul kui see on visatud vähemalt kolm (3) sekundit pärast iga lahtiviset. See reegel kehtib ka siis kui lahtiviskeid sooritab neutraalne isik.

5.7. The puck must hit the sideboards, or a playing figure other than the center must gain control of the puck before a goal can be counted.

5.8. Juhul kui play-off mängudes tuleb lisaaeg, võivad mängijaid nõuda neutraalset lahtivisete sooritajat. Samuti võivad nad kasutada alternatiivset meetodi lahtiviskeks, mille kohaselt erapooletu isik asetab litri keskpunkti, palub mõlemal mängijal öelda “valmis” ning ütleb seejärel “läks”.

 

6. Väravate viskamine

6.1. Värav loeb ainult siis kui litter jääb pidama väravakoopasse. Väravasse ja sealt kohe välja lennanud litrit väravaks ei arvestata. Kui litter tuleb väravakoopast välja, siis jätkub mäng ilma katkestuseta.

6.2. Litter tuleb eemaldada litripüüdjast (kui see on olemas) enne järgmist lahtiviset.

6.3. Juhul kui ründava meeskonna kaitsja või väravavaht viskab liikumatu litri väravasse vastase väravavahi või väravaraami põrkest, siis väravat ei loeta. Kui litter läheb väravasse mistahes teise figuuri põrkest, siis värav loeb.

6.4. Keelatud on litri peatamine ja kohene värava viskamine kasutades selleks figuuri keha (mitte hokikeppi). Siiski on lubatud visata värav figuuri parema jalaga juhul kui seda kasutatakse hokikepina (figuuri ümberpööramisel). Figuuri kehaga visatud värav loeb juhul kui litter jääb liikumatuks ükskõik millisel muul moel kui värava visanud figuuri kehaga stabiliseerimisel.

6.5. Kui värav visatakse hetkel mil kõlab lõpusireen, siis väravat ei loeta.

6.6. Kui mistahes figuur või väravavaht puruneb hetkel kui värav visatakse, siis värav loetakse.

6.7. Väravat, mis visatakse mängulauda liigutades, ei loeta.

 

7. Väravaala reegel

7.1. Kui litter paikneb kogu oma ulatuses väravaalas ja puudutab väravajoont, võib kaitsev mängija hüüda “blokk”, millele järgneb uus lahtivise.

7.2. Kui litter paikneb kogu oma ulatuses väravaalas ega puuduta väravajoont, peab kaitsev mängija edasi mängima.

 

8. Litrivaldamise reegel

8.1. Olukorda, kus üks mängija kontrollib täielikult litrit ega tee ühtki silmnähtavat katset väravat visata, tõlgendatakse passiivse mänguna ja see ei ole lubatud.

8.2. Kui passiivse mängu olukord on tuvastatud, võib vastasmängija anda hoiatussignaali hüüdes “passiivne mäng”. See signaal annab litrit valdavale mängijale võimaluse muuta rünnaku taktikat ja moodust, et mitte kaotada võimalust litrit kontrollimiseks. Kui passiivne mäng jätkub, võib vastane nõuda lahtiviset.

8.3. Kui üks figuur valdab pikalt litrit ilma söötmata või väravale viskamata, võib vastasmängijale hoiatuse teha pärast viie (5) sekundi möödumist alates hetkest kui nimetatud figuur omandas litri üle kontrolli.

8.4. Juhul kui play-off seerias esineb kahe mängija vahel erimeelsusi passiivse mängu osas või kui mistahes turniiril süüdistavad erinevad mängijaid ühte mängijat korduvalt passiivse mängu mängimises, siis võib kutsuda neutraalse ning mõlema mängija poolt aktsepteeritava isiku (kohtuniku) edasisi mange jälgima. Kui kohtunik jälgib mängu, siis ei anna mängijaid enam hoiatusi passiivse mängu puhul ning ka sellest tulenevaid lahtiviskeid võib määrata ainult kohtunik.

8.5. Juhul kui mängija ignoreerib korduvalt passiivse mängu reeglit kogu turniiri vältel, siis võivad turniiri kohtunikud nõuda küsimusi tekitanud mängude uuesti pidamist. Kui kahtlusaluste mängude arv on liiga kõrge (rohkem kui 3), siis võivad kohtunikud määrata mängijale kõikide nimetatud mängude eest kaotuse turniiri juhendis määratud tulemusega.

 

9. Figuuride kinnitamine

9.1. Mängija võib oma figuure mängulaual kohendada või paremini kinnitada ainult siis kui tal on litri üle täielik kontroll.

9.2. Juhul kui mängija viskab värava hetkel kui vastane kohendab oma figuure, siis värav loetakse.

9.3. Kui mängija märkab, et mõni vastasmängija figuur on kinnituskohast üles kerkinud, siis võib ta mängu katkestada ning paluda vastasel oma figuur paika suruda ning viimane peab seda tegema. Mängija tohib mängimist jätkata ainult siis kui vastane on samuti valmis jätkama.

9.4. Juhul kui mängija söödab litri oma teisele figuurile ning samaaegselt surub oma teisi figuure paika, siis järgneb lahtivise.

9.5. Jõuline mäng, mis põhjustab mängulaua värisemist ning litri liikumist, on keelatud.

9.6. Kui mistahes figuur kaotab litri üle kontrolli mängulaua värisemise tõttu, tuleb litter nimetatud figuurile tagastada.

 

10. Mängu katkestamine

10.1. Juhul kui esineb ootamatu olukord (nt. Juhtkangi või laua purunemine, väravakoopa nihkumine, elektrivalguse katkestus, mitu litrit korraga väljakul, keegi või miski segab ühte mängijatest), siis tuleb mäng koheselt peatada. Mängija võib peatada mängu hüüdes s”stop” kui vastane ei ole teadlik tekkinud olukorrast. Mäng jätkub kui mõlemad mängijad on valmis edasi mängima.

10.2. Juhul kui mäng katkeb ning seetõttu on kaotatud märkimisväärne hulk mänguaega, lisatakse kaotatud aeg allesjäänud ajale ning mäng jätkub.

10.3. Katkestuse ajal visatud väravaid ei arvestata.

10.4. Juhul kui ühel mängijal on katkestuse hetkel litri üle vastuvaidlematu kontroll, siis jätkub mäng samast kohast kus litter katkestuse hetkel oli. Vastasel korral sooritatakse lahtivise.